Novinky

Aké tašky v obchodoch je povinnosť spoplatňovať?

17.11.2018 00:00
Od novely zákona o odpadoch, začali v obchodoch spoplatňovať tašky. Nie však všetci pochopili povinnosť z daného zákona.  Spoplatňovať je povinnosť iba "ľahké plastové tašky" (hrúbka do 50mikrometrov), t.z. pokial Vám tovar dajú do papierovej, nemusia ju spoplatňovať. Tiež to platí, pokiaľ...

Novela zákona o odpadoch a novela 5. súvisiacich vyhlášok

29.12.2017 16:32
Zákonom č. 292/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Väčšina ustanovení novely nadobúda účinnosť od 1.1.2018 VYHLÁŠKA MŽP SR č. 321/2017...

Zrušený "sporný §58" zákona o odpadoch

13.01.2017 07:40
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré museli  firmy  do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, poslať ministerstvu, resp. neskôr Koordinačnému centru, je od 1.1.2017 ZRUŠENÉ novelou zákona č. 313/2016 Z.z. Pre bežných podnikateľov tým odpadá mesačné vypisovanie...

Dotazník podnikateľa.

30.11.2015 17:27
1) Produkuje  Vaša spoločnosť pri svojej činnosti odpad? Aký? Aké množstvo za rok? 2) Komu ho odovzdávate? 3) Nakupujete tovar v SR? 4) Nakupujete tovar zo zahraničia? 5) V akých obaloch je tovar? (palety, kartón, fólia, pásky,...