Zrušený "sporný §58" zákona o odpadoch

13.01.2017 07:40

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré museli  firmy  do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, poslať ministerstvu, resp. neskôr Koordinačnému centru, je od 1.1.2017 ZRUŠENÉ novelou zákona č. 313/2016 Z.z.

Pre bežných podnikateľov tým odpadá mesačné vypisovanie tlačiva, na vyplnenie ktorého musel získať  množstvo informácií ako napríklad hmotnosť odpadu z obalov , identifikovať firmu, ktorá bude odpad z obalov podnikateľa zhodnocovať a tiež aj spôsob zhodnocovania, teda či to bude napríklad recyklácia, spaľovanie alebo získavanie inej formy energie.