Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu za rok 2020

21.01.2021 07:27

Za rok 2020 môžete podať Ohlásenie o vzniku odpadu buď na tlačive platnom k 31.12.2020, alebo na novom tlačive platnom od 1.1.2021. Obidve tlačivá treba vypĺňať podľa pokynov k vypĺňaniu nového tlačiva, t.z. platného od 1.1.2021 s tým, že nová tabuľka na prvej strane dole (§3a Vyhlášky 366/2015 Z.z.) sa v Ohlásení za rok 2020 nevypĺňa.