Archív článkov

Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu za rok 2020

21.01.2021 07:27
Za rok 2020 môžete podať Ohlásenie o vzniku odpadu buď na tlačive platnom k 31.12.2020, alebo na novom tlačive platnom od 1.1.2021. Obidve tlačivá treba vypĺňať podľa pokynov k vypĺňaniu nového tlačiva, t.z. platného od 1.1.2021 s tým, že nová tabuľka na prvej strane dole (§3a Vyhlášky 366/2015...

Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

13.04.2020 09:01
s účinnosťou od 9.4.2020 sa dopĺňa sa zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch: § 135h Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (1) Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy...

Aké tašky v obchodoch je povinnosť spoplatňovať?

17.11.2018 00:00
Od novely zákona o odpadoch, začali v obchodoch spoplatňovať tašky. Nie však všetci pochopili povinnosť z daného zákona.  Spoplatňovať je povinnosť iba "ľahké plastové tašky" (hrúbka do 50mikrometrov), t.z. pokial Vám tovar dajú do papierovej, nemusia ju spoplatňovať. Tiež to platí, pokiaľ...

Novela zákona o odpadoch a novela 5. súvisiacich vyhlášok

29.12.2017 16:32
Zákonom č. 292/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Väčšina ustanovení novely nadobúda účinnosť od 1.1.2018 VYHLÁŠKA MŽP SR č. 321/2017...

Zrušený "sporný §58" zákona o odpadoch

13.01.2017 07:40
Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov, ktoré museli  firmy  do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, poslať ministerstvu, resp. neskôr Koordinačnému centru, je od 1.1.2017 ZRUŠENÉ novelou zákona č. 313/2016 Z.z. Pre bežných podnikateľov tým odpadá mesačné vypisovanie...
Záznamy: 1 - 5 zo 5