Dotazník podnikateľa.

30.11.2015 17:27
1) Produkuje  Vaša spoločnosť pri svojej činnosti odpad? Aký? Aké množstvo za rok?
2) Komu ho odovzdávate?
3) Nakupujete tovar v SR?
4) Nakupujete tovar zo zahraničia?
5) V akých obaloch je tovar? (palety, kartón, fólia, pásky, výplne obalov...)
6) Vyrábate výrobky?
7) Balíte ich do obalov?
8) Pri svojej činnosti používate oleje, pohonné hmoty, resp. nejaké chem. látky? Aké množstvo za rok?
9) Kde ich skladujete? (bod 8)
10) Priestory, v ktorých vykonávate podnikateľskú činnosť sú vykurované?
11) Priestory, v ktorých vykonávate podnikateľskú činnosť sú klimatizované?
12) Manipulujete s elektrozariadeniami?
13) Manipulujete s akumulátormi?

Pokiaľ ste aspoň na jednu otázku odpovedali kladne, potrebujete zabezpečiť súhlas od príslušných orgánov štátnej správy. Oslovte nás a my Vám poradíme.